Geopartner Landinspektører - DownloadCenter
Politik for denne service:
  • Alle versioner med versionsnummer X eller X.X vil indeholde en fuld release.
  • Alle versioner med version X.X.X er build-versioner, der kun indeholder de ændrede filer ift. seneste release. Hvis der opdateres fra en tidligere release-version, skal seneste release-version derfor anvendes før evt. build-versioner anvendes.
  • Hvis en release-version annulleres helt, vil næste frigivelse altid være en ny release-version.
  • Filer, der umiddelbart kan erstatte eksisterende filer, vil altid og kun ligge i hovedmappen i ZIP-filen. Filer der er medtaget for komplethedens skyld, f.eks. eksempler på konfiguration eller kildekode, vil fremover altid ligge i undermapper. Anvendelse af filer udenfor hovedmappen er alene brugerens ansvar, og bør kun ske med forsigtighed.
  • Fremtidige MBX'er kan have en funktion til automatisk opdatering indbygget. Denne funktion vil overholde ovennævnte politik, og kun opdatere filer i hovedmappen. Funktionen vil derfor kun kunne installere versioner frigivet efter 1/3-2012.
  • Alle versioner vil selvfølgelig stadig kunne hentes via denne portal.
Udpeg ønsket projekt:
Angiv projektets adgangskode: